Plums Fond for Fred, Økologi og Bæredygtighed er en sammenlægning af de to tidligere fonde, Fredsfonden og Plums Økologifond.
 
Fonden støtter arbejde for fredelig sameksistens, demokrati og menneskerettigheder og en grønnere og mere bæredygtig udvikling, lokalt og globalt. Det er en fond der primært støtter græsrods- og civilsamfundsaktiviteter, hvilket betyder at projekter, der kan komme i betragtning,  skal have et bredere perspektiv, end blot de enkelte aktørers egne interesser. Fonden støtter ikke etablering af privat virksomhed, enkeltpersoner eller studie- og uddannelsesrelaterede projekter.
 
Fonden har en formue på 7 millioner kroner og ejer desuden en fredet ejendom på Christianshavn i København. Støtte gives hovedsalig i form af skrivebordsplads uden husleje til organisationer og aktiviteter, der falder inden for fondens formål, og kun i det omfang der er ledige pladser.

Hvis I som forening ønsker at komme i betragtning som bruger af husets lokaler, så skal I sende en begrundet og detaljeret ansøgning til fondens sekretariat. Bestyrelsen vurderer de indkomne ansøgninger i august/september 2017 og igen i februar/marts 2018.

Der uddeles ikke penge i 2017.
Fondens frie midler er i 2017 anvendt til restaurering af den ejendom fonden ejer, og der foretages derfor ikke uddelinger i år.

 
Ytringsfrihedsorganisationen Dansk PEN holder hvert år i august en litterær havefest i Fondens gårdhave

Fondens formål er, på et uafhængigt grundlag,

1. At virke for afrustning og fred samt konfliktløsning med ikke-voldelige midler
og respekt for menneskerettighederne, og
2. At fremme og støtte udvikling af økologi og bæredygtighed.

 

Plums Fond støtter hovedsalig græsrodsaktiviteter.

 
Plums Fond       Dronningensgade 14     1420 Kbh K     +45 32 95 44 17     info@fredsfonden.dk