Pressemeddelelse 26.2. 2013

Ny Plum fond
 
Fredsfonden og Plums Økologifond er blevet lagt sammen og genoptager nu arbejdet under navnet Plums Fond for Fred, Økologi og Bæredygtighed.
 
Fondens bestyrelse begynder i dette forår at tage stilling til nyt aktiviteter og ansøgninger. Danmark har dermed fået en ny betydelig fond med fokus på Fredelig sameksistens, demokrati og menneskerettigheder og på en grønnere og mere bæredygtig udvikling. Det er en fond der primært støtter civilsamfundsaktiviteter.
 
”Efter en tid med stilstand er jeg glad for, at der igen bliver mulighed for at støtte spændende initiativer for fred, menneskerettigheder, økologi og en bæredygtig udvikling” siger Knud Vilby, der er formand for fonden.
 
Fredsfonden blev stiftet af Lise og Niels Munk Plum i 1981, og Plums Økologifond af Lise Plum i 1988 efter inspiration fra Brundtland-rapporten om miljø og udvikling: Vor Fælles Fremtid.
De to fonde sluttes sammen efter tilladelse fra Civilstyrelsen, og formålet har været at styrke økonomien og forbedre støttemulighederne. Den nye fonds bestyrelse er sammensat af medlemmer af de to tidligere fondsbestyrelser.
 
Fonden har en formue på 10 millioner kroner og ejer desuden huset Dronningensgade 14 på Christianshavn i København. Støtte gives både i form af økonomisk støtte og som lokaler uden husleje i Dronningensgade til organisationer og aktiviteter, der falder inden for fondens formål.
 
Plum-fonden var 1970’erne og 1980’erne en meget betydelig faktor i støtten til en lang række formelle og uformelle aktiviteter i det danske civilsamfund. Fokus har været på økologi og bæredygtighed samt samfundskritiske græsrodsaktiviteter og fredsarbejde, samt i stigende grad på menneskerettigheder og minoriteter.
 
Siden da har arbejdet været splittet op på 4 fonde: Fredsfonden, Plums Økologifond, Gamle Rosas Fond for Børn og Unge (Rosafonden) samt Enkefru Plums Støttefond.
 
Enkefru Plums Støttefond, der blev stiftet efter Lise Plums død i 1993, var uafhængig af de øvrige fonde. Fonden blev begæret konkurs og er efterfølgende opløst i 2010.


 

Plums Fond for Fred, Økologi og Bæredygtighed

Fondens formål er, på et uafhængigt grundlag,

1. At virke for afrustning og fred samt konfliktløsning med ikke-voldelige midler
og respekt for menneskerettighederne,
og
2. At fremme og støtte udvikling af økologi og bæredygtighed.
 

Plums Fond støtter hovedsalig græsrodsaktiviteter.

Ytringsfrihedsorganisationen Dansk PEN holder hvert år i august en litterær havefest i Fondens gårdhave
 
Plums Fond       Dronningensgade 14     1420 Kbh K     +45 32 95 44 17     info@fredsfonden.dk