Historie

Fredsfonden har gennem årene støttet en lang række græsrodsinitiativer og foreninger, både i Danmark og udlandet.
Fonden, der er en anerkendt, almennyttig og selvejende institution, blev stiftet i 1981 af Lise og Niels Munk Plum.
I 1980erne støttede Fredsfonden primært den stærke fredsbevægelse og kampen mod den kolde krig.

Plums Økologifond - for vor fælles fremtid blev stiftet som en opfølgning på de anbefalinger der lå i FN-rapporten Vor Fælles Fremtid fra 1987 (populært kaldet Brundtlandrapporten) og var op igennem 1990erne en væsentlig drifkraft for den spirende bevidsthed omkring økologi og bæredygtighed. Plums Økologifond støttede bl.a. etableringen af Det Økologiske Råd.

Fonden blev stiftet i 1998 af Lise Plum, der efter sin mands død i 1986, fastholdt familiens opmærksomhed på miljø- og demokratiudvikling. Deres fælles datter Camilla Plum har gennem årene ført dette engagement videre og hun driver i dag en økologisk bedrift og gårdbutik, Fuglebjerggaard, i Helsinge.

I 2013 besluttede bestyrelserne i Fredsfonden og Plums Økologifond at lægge de to fonde sammen til én fond; Plums Fond for Fred, Økologi og Bæredygtighed, for derved at øge fondens muligheder for at støtte til relevante initiativer, og ikke mindst for at genskabe opmærksomheden på det, der i sin tid var budskabet for FN-rapporten Vor Fælles Fremtids forfattere, at der er en tæt og uomgængelig sammenhæng mellem bæredygtighed, miljø og menneskerttigheder, og at civilsamfund, gennem lokal handling, overalt på kloden må engageres i arbejdet for vor fælles fremtid.


 

 

Plums Fond for Fred, Økologi og Bæredygtighed
Dronningensgade 14  
1420 Kbh K  
+45 32 95 44 17  

plumsfond@plumsfond.dk