Hvad støtter vi?

Plums Fond for Fred, Økologi og Bæredygtighed yder primært støtte til græsrodsprojekter, og støtten består hovedsalig i en midlertidig tildeling af møde- og skrivebordsplads i fondens fredede ejendom på Christianshavn, i det omfang at der er ledige pladser.

Fonden uddeler ikke kontante bevillinger i 2017.

Initiativer, der bidrager til at anskueliggøre sammenhænge mellem miljø og menneskerettigheder prioriteres højt. Vi støtter typisk tidsafgrænsede projekter, der har et formidlingsaspekt, f.eks. forberedelse af høringer og konferencer.


Plums Fond for Fred, Økologi og Bæredygtighed 
Dronningensgade 14  
1420 Kbh K  
+45 32 95 44 17  

plumsfond@plumsfond.dk