Kampagnen Vores Land var en faktabaseret, positiv kampagnesom fonden kørte i 2011. Formålet var at sætte fokus på de væsentlige og værdifulde bidrag, vores samfund får fra: nye danskere, medborgere med en anden etnisk baggrund end dansk, indvandrere og efterkommere, brune, etniske minoriteter, fremmedarbejdere, gæstearbejdere, - eller hvad vi nu ynder at sige.

Kampagnen fik navnet Vores Land, fordi indvandrere er med til at skabe orden og sørge for sikkerhed, de yder service, de sikrer velfærd og yder omsorg, varetager og skaber jobs og er med til at øge landets velstand. De skaber ny kultur og giver os kulturelle oplevelser, de bidrager til den fælles underholdning, de er stolte over at være danskere. Kort sagt: de hjælper til med at sikre serviceydelser, sammenhængskraft og samhøringhed mellem mennesker i dette land: Akkurat som majoriteten, de etniske danskere.

Man forledes ofte til at tro, at det forholder sig anderledes, når vi i medier og i statistikker læser om og fokuserer på de brodne kar, som selvfølgelig også findes blandt minoritetsgrupperne, akkurat soom de findes blandt majoriteten - for vi kender ikke nok til fakta.

Kampagnen blev iværksat med støtte og opbakning fra Dansk Kommunikation og Foreningen til Integration af Nydanskere på Arbejdsmarkedet.